Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Arbeidsovereenkomst bouw opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Binnenkort beschikbaar

Maak je eigen Arbeidsovereenkomst bouw

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Een arbeidsovereenkomst bouw & infra kan je helpen om een betere werkgever te zijn, maar belangrijker is dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst volgens de cao verplicht is. Met de juiste gegevens is een schriftelijke en ondertekende arbeidsovereenkomst bouw de beste manier om een wederzijds voordelige relatie tussen jou en je werknemer op te bouwen. Lees meer over het gebruik van ons gratis model arbeidscontract bouw, dat specifiek ingaat op de bepalingen van de bedrijfstak-cao bouw & infra.  
 

Inhoudsopgave

 1. Wat is een arbeidsovereenkomst bouw?
 2. Wanneer heb ik een arbeidsovereenkomst bouw nodig?
 3. Wanneer kan ik deze arbeidsovereenkomst bouw niet gebruiken?
 4. Wat staat er in een arbeidsovereenkomst bouw?
 5. Hoe stel ik een arbeidsovereenkomst bouw op met Rocket Lawyer?
 6. Wat doe ik na het opstellen van een arbeidsovereenkomst bouw?
 7. Veelgestelde vragen over de arbeidsovereenkomst bouw
 8. Vragen over de arbeidsovereenkomst bouw van Rocket Lawyer
 9. Juridische woordenlijst werk & inkomen

Een arbeidsovereenkomst bouw is een arbeidscontract waarin specifiek de bepalingen van de cao bouw & infra zijn opgenomen. Deze bedrijfstak-cao heeft afwijkende bepalingen ten aanzien van de wettelijke regels en andere cao's die gelden binnen de bouwsector.  

Heb je een bedrijf in de bouwsector waarvoor de cao bouw en infra geldt, dan heb je voor je personeel een arbeidsovereenkomst bouw nodig. 

Als je bedrijf niet onder de bedrijfstak-cao bouw & infra valt, dan gebruik je een andere arbeidsovereenkomst, zoals een arbeidsovereenkomst horeca

Een arbeidsovereenkomst moet elk aspect van de rechten en plichten van zowel jou als de werknemer bevatten. De volgende onderwerpen over de relatie tussen jou en je werknemer staan altijd in een arbeidsovereenkomst opgenomen:

 • de functienaam en functie-indeling van je werknemer
 • de begin- en eventueel einddatum van het dienstverband
 • de overeengekomen werkdagen en werktijden
 • de plaats waar je werknemer zijn werkzaamheden uitvoert
 • het bruto loon en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen
 • het aantal vakantiedagen
 • de optie voor een proeftijd
 • een geheimhoudingsbeding
 • een wijzigingsbeding
 • de optie voor een concurrentie- en relatiebeding
 • de optie voor een reiskosten- en onkostenvergoeding
 • de optie voor automatische beëindiging als je werknemer de AOW- of pensioenleeftijd bereikt

Het is eenvoudig om online een gratis arbeidsovereenkomst bouw te maken. Beantwoord enkele vragen en wij stellen je document voor je samen. Het hele proces kan minder dan 10 minuten duren.

De arbeidsovereenkomst generator van Rocket Lawyer zal je begeleiden bij het opstellen van je op maat gemaakte arbeidscontract bouw. Nadat je je document start, genereren we automatisch de juridische taal die voor je contract is vereist aan de hand van hoe je de interviewvragen beantwoordt. Als je niet over alle informatie beschikt die je nodig hebt, kun je vragen overslaan en je document opslaan voor later.

Je hebt altijd en overal toegang tot je arbeidscontract, op elk apparaat. Als Premium lid van Rocket Lawyer kun je je brief kopiëren of  bewerken. Je kunt het ook downloaden in pdf- of Word-formaat en het op elk gewenst moment afdrukken.

Nadat je je arbeidscontract bouw hebt opgesteld, zijn er nog verschillende stappen die je kunt nemen om het document af te ronden:

Maak het rechtsgeldig
Elke opgestelde overeenkomst bevat een Maak het rechtsgeldig controlelijst met acties die je moet nemen om je document af te ronden. Zo moet je in het geval van een arbeidscontract bouw ervoor zorgen dat op het contract beide handtekeningen staan en je werknemer over een kopie van het contract beschikt. 

Online ondertekenen
Met online ondertekenen kies je ervoor om je opgestelde arbeidsovereenkomst eenvoudig online te ondertekenen en het contract te laten versturen naar je werknemer voor zijn online handtekening.

Vraag een Advocaat
Heb je vragen over je opgestelde arbeidsovereenkomst of twijfel je bijvoorbeeld aan een bepaalde clausule, vraag dan een advocaat om je arbeidscontract te controleren met de Vraag een Advocaat dienst van Rocket Lawyer. Je krijgt altijd persoonlijk antwoord van de advocaat. De meeste vragen worden binnen 4 kantooruren beantwoord. Als Premium lid heb je ook toegang tot een gratis consult van 30 minuten over elke nieuwe juridische kwestie. Premiumleden die meer hulp nodig hebben, kunnen tot 33% besparen op juridische kosten bij het inhuren van een advocaat uit ons netwerk.

Krijg toegang tot verschillende juridische documenten die zijn opgesteld voor bedrijven en organisaties die met personeel werken, waaronder:

Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de arbeidsovereenkomst bouw. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op: 070 378 9825.

Heb je een onderneming in de bouwsector, dan is de kans groot dat de cao bouw & infra van toepassing is, maar dit hoeft niet. Binnen de bouwsector zijn meer dan cao's van toepassing, afhankelijk van de bedrijfstak. Zo zijn naast de cao bouw voor andere bedrijfstakken de volgende cao's van belang: 

 • cao afbouw
 • cao architectenbureau
 • cao dakdekkers
 • cao handel in bouwmaterialen
 • cao houthandel
 • cao houtverwerkende industrie
 • cao jachtbouw
 • cao meubelindustrie
 • cao mortel
 • cao natuursteen
 • cao orgelbouw
 • cao parket
 • cao schilders
 • cao tentoonstellingsbedrijven
 • cao timmerindustrie

Onder bouwplaatswerknemers vallen alle functies die op de bouwplaats worden uitgevoerd, zoals timmerman, dakdekker, kraanmachinist, elektromonteur of schilder. Deze bouwplaatswerknemers moet je het zogenaamde garantieloon betalen, het minimumuurloon waarop hij recht heeft op basis van zijn leeftijd en functie-indeling. Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je bovenop dit garantieloon nog een verplichte toeslag geven.

UTA staat voor Uitvoerend Technisch Administratief. Een UTA-werknemer is een werknemer die als functie heeft: 

 • projectleider
 • werkvoorbereider
 • planner
 • calculator
 • uitvoerder
 • medewerker personeels­zaken
 • medewerker salarisadministratie
 • medewerker secretariaat

Neem je een bouwplaatswerknemer aan die nog niet eerder in de bouw dan laat je hem een eendaagse basiscursus veilig en gezond werken volgen. Deze verplichting geldt niet als het om een leerlingwerknemer gaat.

Als je werknemer 55 jaar of ouder is, heeft hij recht op een 4-daagse werkweek (32 uur), zonder dat zijn inkomen naar beneden gaat. Hij kan hiervoor bijvoorbeeld verlofdagen voor inwisselen. Verder gelden er voor bouwplaatsmedewerkers andere regels dan voor UTA-medewerkers.

In verschillende situaties mag je afwijken van de cao-bepalingen. Zo mag je altijd arbeidsvoorwaarden afspreken die voor je werknemer voordeliger zijn dan de cao-bepalingen. Daarnaast geldt dat als je niet meer dan 5 UTA-werknemers in dienst hebt, je op hen de cao-bepalingen voor bouwplaatswerknemers toepassen. De functie en het loon verandert echter niet. Wel geldt dat alle UTA-werknemers hiermee moeten instemmen. 

Is de cao bouw en infra van toepassing, dan mag je je medewerker geen nulurencontract aanbieden of een ander oproepcontract zonder urengarantie. Een min/maxcontract is dus wel toegestaan. 

Is je werknemer het niet eens met zijn functie-deling, dan ga je eerst in overleg met hem. Kom je er niet uit, dan kan hij een beroep doen op zijn werknemersorganisatie en jij op je werkgeversorganisatie. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunnen jullie vragen de cao-partijen hierin een uitspraak te doen. 

De intredekeuring is verplicht voor nieuwe werknemers die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan 3 jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen bedoeld voor:

 • werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten
 • werknemers die regelmatig in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk
 • werknemers die regelmatig in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt

Je meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij de arbodienst en deze nodigt de werknemer uit.

Heb je een vraag over je Rocket Lawyer arbeidscontract die niet op deze pagina beantwoord wordt, neem dan contact met ons op: 070 378 9825. We helpen je graag verder!

Ja, met je Premium lidmaatschap van Rocket Lawyer kun je gebruikmaken van onze Vraag een Advocaat dienst om je opgestelde arbeidsovereenkomst te laten beoordelen door een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ook kun je deze dienst gebruiken om juridische vragen te stellen aan een gespecialiseerde advocaat.

Ja, een elektronisch ondertekend arbeidscontract is rechtsgeldig. Met Rocket Lawyer kun je bijvoorbeeld je opgestelde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar je toekomstige werknemer e-mailen en hij kan het vervolgens ondertekenen met behulp van onze online handtekeningservice.

Om je arbeidscontract handmatig aan te passen hoef je alleen maar in te loggen op je Rocket Lawyer account, het document te selecteren dat je wilt bewerken en vervolgens bewerken te selecteren. Als je de oorspronkelijke versie als zodanig wilt opslaan, selecteer je eerst kopiëren en bewerk je vervolgens de gekopieerde versie.

Aanzegplicht
Je hebt als werkgever een aanzegplicht waardoor je minimaal 1 maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst aan de medewerker moet meedelen of zijn tijdelijk contract van 6 maanden of meer wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Doe je dit niet, dan moet je een boete betalen ter hoogte van maximaal 1 maand loon van je werknemer.

Afspiegelingsbeginsel
Het afspiegelingsbeginsel is een beginsel dat je toepast bij collectief ontslag, waarbij de werknemers in een categorie uitwisselbare functies in leeftijdscategorieën worden ingedeeld.

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)
De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) bevat regels die discriminatie van werknemers en sollicitanten verbieden.

Anciënniteitsbeginsel
Het anciënniteitsbeginsel is het beginsel op grond waarvan bij collectief ontslag werknemers met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komen.

Arbeidsduur
De arbeidsduur is het aantal uren dat je werknemer wekelijks werkt.

Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet bevat regels voor onder meer arbeidstijden, rusttijden, nachtdiensten en werken op zondag.

Arbeidsvoorwaarde 
Een arbeidsvoorwaarde is een overeengekomen voorwaarde tussen jou en je werknemer, zoals afspraken over arbeidsduur, loon en vakantiedagen. Deze voorwaarden leg je vast in een arbeidsovereenkomst.

Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet (of Arbowet) stelt regels vast ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers.

Collectief ontslag
Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers binnen 3 maanden ontslagen worden.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst tussen 1 of meer werkgevers en 1 of meer vakbonden waarbij algemeen geldende arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst waardoor je werknemer na afloop van zijn dienstverband wordt beperkt in zijn mogelijkheden om binnen een bepaald gebied en voor een bepaalde periode concurrerende werkzaamheden uit te voeren.

Gezagsverhouding
De gezagsverhouding is het belangrijkste onderdeel van de relatie tussen jou en je medewerker. Het is ook 1 van de voorwaarden om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken. Op basis van deze gezagsverhouding dient je werknemer je instructies te volgen zolang deze redelijk zijn.

Instructierecht
Je hebt als werkgever instructierecht: je mag je personeel voorschriften geven over hoe ze hun werkzaamheden moeten uitvoeren of voorschriften met betrekking tot de goede orde in de onderneming.

Ketenregeling
De ketenregeling is een wettelijke bepaling die werknemers beschermt tegen het eindeloos verlengen van een tijdelijk contract en de onzekerheid over zijn arbeidspositie die daarmee gepaard gaat. Daarom stelt de wet in de ketenregeling een maximum aan het aantal tijdelijke contracten dat je je werknemer kunt aanbieden.

MUP
Een MUP (arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht) is een flexibele arbeidsovereenkomst waarbij je met je medewerker afspreekt dat hij pas na een afroep daadwerkelijk werkzaamheden voor je arbeid verricht. 

Oproepovereenkomst
Een oproepovereenkomst of oproepcontract is een vorm van arbeidsovereenkomst zonder vaste arbeidsomvang, zoals een nul uren contract. 

Opzegverbod
Er zijn verschillende opzegverboden die bepalen dat een werknemer in een bepaalde situatie niet mag worden ontslagen. Zo geldt er een algemeen ontslagverbod tijdens ziekte: een werknemer mag in de eerste 2 jaar van zijn ziekte niet vanwege zijn ziekte worden ontslagen.

Proeftijdbeding
Een proeftijdbeding is een bepaling in een arbeidscontract op basis waarvan zowel jij als je werknemer in de proefperiode zonder gevolgen de arbeidsovereenkomst kan opzeggen.

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang
Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang speelt een rol wanneer de oproepovereenkomst 3 maanden of langer heeft geduurd. Je oproepkracht kan dan een beroep doen op het gemiddelde aantal uren van de laatste 3 maanden, tenzij je dit voor de eerste 6 maanden contractueel hebt uitgesloten. 

Relatiebeding
Een relatiebeding is een bepaling in een arbeidscontract waarin je werknemer voor een bepaalde periode na beëindiging van zijn dienstverband wordt beperkt in zijn mogelijkheden om contact te houden met je bedrijfsrelaties.

Reorganisatie
Bij een reorganisatie wordt een onderneming anders ingericht. Normaal gesproken gaat een reorganisatie gepaard met meerdere ontslagen.

Sociaal plan
Een sociaal plan is een overeenkomst tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere vakorganisaties waarin de gevolgen van een reorganisatie zijn vastgelegd.

Stilzwijgende verlenging
Een stilzwijgende verlenging van een arbeidscontract is een verlenging van een tijdelijk contract van je werknemer, en daarmee zijn dienstverband, zonder dat je hierover met hem hebt gesproken of afspraken hebt gemaakt.

Transitievergoeding
De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar je werknemer doorgaans recht op heeft bij het einde van zijn dienstverband. 

Uitzendkracht
Een uitzendkracht verricht op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbureau werkzaamheden voor de inlener.

UWV
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en controle op werknemersverzekeringen zoals WW, WIA en Ziektewet.

Vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin jij en je werknemer op een bindende manier vaststellen onder welke omstandigheden het dienstverband van je werknemer gaat eindigen.

Voortgezette arbeidsovereenkomst
Een voortgezette arbeidsovereenkomst is een tijdelijk arbeidscontract dat wordt verlengd.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in balans ingevoerd. Hierdoorzijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari ook een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers hebben daarnaast een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden gekregen en oproepkrachten hebben meer zekerheid op werk en inkomen.

Wet Arbeid en Zorg (Wazo)
De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) regelt het recht op verschillende verlofsoorten zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. Doel van de wet is het voor werknemers makkelijker te maken om werk en privé te combineren.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
De WML bepaalt wat het minimumloon is dat een werknemer moet verdienen, net als het minimum aan vakantiebijslag waar hij recht op heeft.

Wet Verbetering Poortwachter (Wet Poortwachter)
De Wet Verbetering Poortwachter bevat regels om langdurig ziekteverzuim van werknemers tegen te gaan.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA is de vervanger van de WAO. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces waarbij vooral wordt gekeken naar wat nog wel kan en niet naar wat niet meer kan. Een werknemer krijgt een WIA-uitkering als hij volgens het UWV meer dan 35% arbeidsongeschikt is door een gebrek of ziekte, structureel van aard.

Wettelijke verhoging
De wettelijke verhoging is een boete waar een werknemer recht op heeft als zijn werkgever te laat is met de betaling van zijn loon.