Gratis  Algemene voorwaarden Opstellen

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Algemene voorwaarden

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Bescherm je bedrijfsbelangen met heldere en professioneel opgestelde algemene voorwaarden.  Gebruik deze algemene voorwaarden (ook wel garantievoorwaarden of leveringsvoorwaarden genoemd) als je diensten aanbiedt of producten levert aan (zakelijke) klanten. Zo houd je controle over de manier waarop je je producten ofdiensten verkoopt en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Deze voorwaarden zijn zo opgesteld dat zowel jij als de klant duidelijk weet wat de rechten en plichten over en weer zijn, waardoor je onnodige geschillen voorkomt. Algemene voorwaarden opstellen is niet eerder zo makkelijk geweest! Ben je op zoek naar een algemene voorwaarden voorbeeld, dan vind je dat ook hier.

Gebruik deze algemene voorwaarden:

 • als je als ondernemer producten en/of diensten verkoopt of verleent aan consumenten
 • als je als ondernemer producten en/of diensten verkoopt of levert aan zakelijke klanten
 • als je een eigen webshop wilt beginnen
 • als je al een online webshop hebt maar nog geen algemene voorwaarden
 • als je begint met het opzetten van een winkel
 • als je al een winkel hebt maar nog geen algemene voorwaarden hanteert

Afhankelijk van je soort bedrijf, klanten, diensten, producten en wensen, horen in iedere algemene voorwaarden andere regels thuis. In deze algemene voorwaarden staat onder andere:

 • verschillende opties voor een betaaltermijn
 • leveringsvoorwaarden
 • dat je het recht hebt om de overeenkomst met je klant onder bepaalde omstandigheden te wijzigen
 • wat de gevolgen voor je klant zijn als hij te laat betaalt
 • hoe je je geld of spullen terug kunt krijgen als je klant niet op tijd betaalt
 • de rechten en plichten bij overmacht
 • wanneer en hoe je klant kan klagen
 • herroepingsrecht (bij koop op afstand)
 • garantie op het product
 • dat je het recht hebt om je algemene voorwaarden aan te passen
 • de optie voor een clausule over intellectueel eigendom
 • de optie voor een clausule over geheimhouding
 • de optie voor een clausule over een boetebeding
 • de optie voor een clausule over eigendomsvoorbehoud
 • de optie voor een clausule over retentierecht
 • een clausule over aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden (AV) zijn de regels die je als ondernemer wilt opleggen aan al je klanten. Eigen algemene voorwaarden zijn belangrijk omdat je je hiermee indekt tegen verschillende risico’s die je loopt. Zo kun je je betalingsrisico’s en aansprakelijkheid voor eventuele schade beperken. Algemene voorwaarden worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Sommige ondernemers geven deze voorwaarden een andere naam zoals actievoorwaarden, garantievoorwaarden, bezorgvoorwaarden, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden. Voor de wet maakt de benaming niet zoveel uit, aangezien al dit soort voorwaarden gerekend worden tot algemene voorwaarden.

Je gebruikt deze algemene voorwaarden wanneer je als ondernemer producten en/of diensten verkoopt of verleent aan consumenten of zakelijke klanten. Op het moment dat een klant je algemene voorwaarden accepteert, hoef je het alleen nog maar eens te worden over zaken als prijs en omvang van je dienstverlening of levering van je product. Algemene voorwaarden scheppen dus duidelijkheid en leveren je veel gemak en tijdbesparing op. Bescherm je bedrijfsbelangen en zorg voor je eigen algemene voorwaarden op maat!  

Er is geen wettelijke plicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar de meeste ondernemers hanteren deze wel omdat het hen in staat stelt hun bedrijfsbelangen beter te beschermen. Als je lid bent van een brancheorganisatie die algemene voorwaarden hanteert, dan kun je verplicht worden om daarvan gebruik te maken.

Er zijn geen regels die bepalen wat er in algemene voorwaarden moet staan. Wel zijn er wettelijke regels die bepalen wat er niet in mag staan. Je kunt dus niet zomaar alle voorwaarden opstellen die je maar wenst. Bepaalde voorwaarden zijn namelijk verboden of onder bepaalde omstandigheden niet toegestaan, omdat deze (vermoedelijk) onredelijk zijn. De verboden algemene voorwaarden staan op de zogenaamde zwarte lijst. De voorwaarden die afhankelijk van de omstandigheden onredelijk zijn, vind je op de grijze en blauwe lijst. Door gebruik te maken van onze algemene voorwaarden weet je zeker dat je geen verboden of onredelijke voorwaarden hanteert.

Op de blauwe, grijze en zwarte lijst staan (vermoedelijk) onredelijke voorwaarden die je niet mag hanteren. Doe je dit toch, dan kan een consument aangeven dat hij niet aan de voorwaarden is gebonden. Let op: deze lijsten dienen ter bescherming van de consument en zijn dus alleen van toepassing op consumentenrecht. Naast de gewone consumentenbescherming geldt voor online consumentenkoop ook nog de Wet Koop op Afstand, waardoor deze consumenten extra beschermd worden. Reden te meer om professioneel opgestelde algemene voorwaarden te hanteren.

Je kunt alleen je algemene voorwaarden tijdens de looptijd van een overeenkomst (zoals bij een abonnement) veranderen, indien je dat in je voorwaarden bepaald hebt. Je moet de gewijzigde voorwaarden opsturen naar de consument.  Als de nieuwe voorwaarden nadelig zijn voor de consument, dan mag hij deze afwijzen of de overeenkomst per direct ontbinden.

Als ondernemer heb je de plicht om je algemene voorwaarden aan je klanten kenbaar te maken. Er zijn verschillende manieren om aan je informatieplicht te voldoen, afhankelijk van de aard van je onderneming. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de toepasselijkheid van je voorwaarden te vermelden in je offerte en de voorwaarden mee te sturen. Voor dienstverleners geldt echter dat je ook naar je algemene voorwaarden op je website mag verwijzen om aan je informatieplicht te voldoen. Voldoe je niet aan je informatieplicht, dan is de klant ook niet aan je algemene voorwaarden gebonden.

Voor online verkoop gelden specifieke eisen ten aanzien van de informatieplicht. Zo moet je de consument niet alleen op de hoogte stellen van je algemene voorwaarden, je moet hem ook de mogelijkheid bieden om deze op te kunnen slaan. Zo voldoe je aan je informatieplicht als je je algemene voorwaarden op je website vermeldt en deze met een interactieve knop kunt laten downloaden door de consument. Ook kun je na de bestelling je voorwaarden in PDF-bestand mailen aan de consument tegelijkertijd met de orderbevestiging. Alleen de voorwaarden op je site zetten, volstaat dus niet!

Herroepingsrecht is een ander woord voor bedenktijd. Bij koop op afstand (dat wil zeggen online of via de telefoon) geldt dat de consument minimaal 14 dagen de tijd heeft om aan te geven dat hij van de koop af wil. Je dient hiervoor de consument een formulier ter beschikking te stellen waarmee hij van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken. Houd je je niet aan je informatieplicht, dan wordt de bedenktijd verlengd met 12 maanden.

Ja, bij online verkopen geldt het herroepingsrecht niet voor alle producten. Zo worden uitgesloten:

 • bederfelijke producten
 • producten op maat
 • producten die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, etc.)
 • gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

De bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen die consumenten hebben, geldt alleen bij koop op afstand zoals online aankopen. In de winkel heeft de consument dit recht niet. Wel geven veel winkeliers de consument de mogelijkheid binnen een bepaalde tijd een product te retourneren, maar een wettelijke verplichting hiertoe bestaat niet.

Als B2B ondernemer kun je te maken krijgen met de zogenaamde battle of forms: bij het sluiten van een contract willen beide ondernemers dat hun eigen algemene voorwaarden gelden. Gebruik in een dergelijk geval de afwijzing algemene voorwaarden om ervoor te zorgen dat jouw algemene voorwaarden gelden voordat je het contract sluit.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je klant stelt dat hij niet is gehouden aan je algemene voorwaarden
 • je advies wilt over het opzetten van een eigen bedrijf
 • je diensten gaat leveren in het buitenland, inclusief online diensten aan buitenlandse consumenten/afnemers
 • je rechtsbijstand nodig hebt in een geschil met een consument

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden diensten B2C, algemene voorwaarden winkel, AV dienstverlening B2B, leveringsvoorwaarden, algemene voorwaarden online verkoop.