Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Algemene volmacht (machtiging) opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Algemene volmacht (machtiging)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Als je zelf niet in staat bent om je zaken te regelen, laat je dan door een vertrouwenspersoon vertegenwoordigen. Je gebruikt hiervoor een volmacht of machtiging, waarin je opneemt waarvoor je de vertrouwenspersoon precies machtigt. Je kunt nu makkelijk en snel je eigen op maat gemaakte volmacht opstellen. Ben je op zoek naar een algemene volmacht voorbeeld, dan kun je dat ook hier bekijken.

Heb je niet een algemene maar specifieke volmacht nodig, kies dan 1 van de volgende volmachten:

Gebruik deze algemene volmacht (ook wel onderhandse volmacht genoemd):

 • wanneer je wilt dat een vertrouwenspersoon je medische belangen gaat behartigen

 • wanneer je wilt dat een vertrouwenspersoon je financiële zaken gaat waarnemen

 • wanneer je wilt dat een vertrouwenspersoon 1 specifieke handeling namens jou uitvoert, zoals de verkoop van een huis (voor de levering ervan namens jou aan de koper heb je een notariële volmacht nodig)

Je kunt natuurlijk een voorbeeld volmacht, voorbeeld machtiging of voorbeeld machtigingsbrief van internet gebruiken. Bij ons kun je echter je eigen machtiging opstellen en helemaal op maat maken. Zo weet je zeker dat de machtiging geschikt is voor jouw situatie!

In deze algemene machtigingsbrief staat onder meer:

 • de gegevens van beide partijen

 • de bevoegdheden van je vertrouwenspersoon

 • eventuele uitzonderingen op de handelingen die de vertrouwenspersoon namens jou mag verrichten

Met een volmacht kun je schriftelijk iemand machtigen, bijvoorbeeld een familielid, om je zaken waar te nemen. Dit kunnen medische of financiële zaken zijn, maar ook 1 specifieke handeling. De vertrouwenspersoon heeft het recht om namens jou te handelen, maar is er niet toe verplicht. De volmacht beperkt je eigen handelingen op geen enkele manier.

Je hebt een volmacht of machtiging nodig wanneer je wilt dat een vertrouwenspersoon je zaken namens jou gaat regelen. Wil je dat er zaken worden uitgesloten, dan moet je dit in de volmacht vastleggen.

In de volmacht bepaal je op welk gebied je vertrouwenspersoon namens jou mag handelen, eventueel aangevuld met uitzonderingsgevallen.

In de volgende gevallen heb je geen onderhandse volmacht maar een ander soort volmacht nodig:

 • voor de levering van een woning aan de koper/volmachtgever heb je een notariële volmacht nodig

 • om een hypotheek af te kunnen sluiten, heb je een notariële volmacht nodig

 • wil je dat je vertrouwenspersoon verplicht is om bepaalde handelingen namens jou te verrichten, zoals een schilderij kopen, dan moet je een lastgeving overeenkomen

Om misbruik van deze algehele volmacht te beperken, kun je:

 • 2 of meer mensen samen de volmacht geven

 • de volmacht beperken door sommige handelingen uit te sluiten

 • 1 of meer toezichthouders benoemen

 • schadevergoeding afspreken als de vertrouwenspersoon je belangen schaadt

 • de bank vragen om in de gaten te houden of er geen misbruik wordt gemaakt

Je kunt een volmacht intrekken met een herroeping volmacht. Vraag de vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) dan de ondertekende volmacht terug te geven. Hij is daartoe wettelijk verplicht. Daarnaast eindigt een volmacht automatisch:

 • wanneer jij of de gevolmachtigde overlijdt

 • wanneer jij of de gevolmachtigde een maatregel als onderbewindstelling krijgt opgelegd

 • wanneer jij of de gevolmachtigde failliet gaat of in de schuldsanering terechtkomt

De vertrouwenspersoon hoeft wettelijk gezien geen verantwoording af te leggen. Het is daarom verstandig dit op te nemen in de volmacht. Je kunt afspreken dat hij verantwoording moet afleggen aan jou of bijvoorbeeld een accountant of notaris.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je vertrouwenspersoon beslissingen heeft genomen die niet overeenstemmen met wat je wilt

Op dit machtigingsformulier en machtiging voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Algemene volmacht (machtiging)

machtigingsformulier, onderhandse volmacht, algehele volmacht, algemene machtiging, machtigingsbrief.

Wij gebruiken cookies om je de volgende keer nog beter te helpen