Gratis Aanzegging verlenging arbeidscontract

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Aanzegging verlenging arbeidscontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een aanzegging verlenging arbeidscontract laat je je werknemer met een tijdelijk contract weten dat je zijn contract verlengt. Voorkom een boete door je werknemer uiterlijk een maand voor het einde van het contract hierover te informeren. Gebruik hiervoor deze brief aanzegging verlenging arbeidscontract.

Gebruik deze aanzegging verlenging arbeidsovereenkomst om:

  • een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of meer te verlengen

In deze aanzegging verlenging arbeidsovereenkomst staat:

  • de begin- en einddatum van het aflopende arbeidscontract

  • het type arbeidscontract dat aangeboden wordt

  • de einddatum van het nieuwe contract (bij een tijdelijk contract)

  • eventuele wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden

Een aanzegging verlenging arbeidsovereenkomst stuur je aan je werknemer met een tijdelijk contract als je zijn contract wilt verlengen.

Als werkgever ben je verplicht je werknemer met een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of langer in te lichten over het wel of niet voortzetten van zijn dienstverband.

Bij het sturen van de aanzegbrief moet je rekening houden met de aanzegtermijn. De aanzegtermijn is een maand. Je moet je werknemer dus uiterlijk een maand voordat de tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt op de hoogte brengen van de verlenging.

Als je de brief niet stuurt, dan moet je de werknemer een boete betalen van maximaal een maandsalaris. Ben je te laat met het sturen van de brief, dan is de boete een evenredig deel van het salaris.

Je moet kunnen bewijzen dat je werknemer de mededeling (op tijd) ontvangen heeft. Een aangetekende brief is daarom de veiligste vorm voor de mededeling.

Je kunt je werknemer binnen 2 jaar maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten geven. Sluit je een vierde contract, dan is dat een contract voor onbepaalde tijd, zelfs als je een tijdelijk contract afspreekt. Overschrijd je tijdens de looptijd van een tijdelijk contract de totale looptijd van 2 jaar, dan wordt dat laatste tijdelijke contract zelfs automatisch een contract voor onbepaalde tijd. In hele specifieke gevallen kan een cao hiervan afwijken.

Als een werknemer na een tijdelijk arbeidscontract 6 maanden niet bij je in dienst geweest, dan begint de telling van de tijdelijke contracten weer opnieuw. Je kunt hem dan weer 3 tijdelijke contracten aanbieden.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je werknemer een tijdelijk contract heeft dat voor 1 juli 2015 getekend is

  • je gebruik wilt maken van de ruimere regels voor tijdelijke contracten in een geldende cao

Op deze brief aanzegging verlenging arbeidscontract is Nederlands recht van toepassing.