Gratis Aanzegging einde arbeidscontract

  • Stel je document op
  • Bewaar, print & deel
  • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Aanzegging einde arbeidscontract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Met een aanzegging einde arbeidsovereenkomst laat je je werknemer met een tijdelijk contract weten dat je zijn contract niet verlengt. Voorkom een boete door je werknemer uiterlijk een maand voor het einde van het contract te informeren. Maak hiervoor gebruik van deze professionele brief aanzegging einde dienstverband.

Gebruik deze aanzegging einde arbeidsovereenkomst:

  • om je werknemer te informeren over je voornemen om zijn tijdelijke arbeidscontract te beëindigen

In deze aanzegging einde arbeidseenkomst staat:

  • de begin- en einddatum van het aflopende arbeidscontract

  • wanneer de eindafrekening plaatsvindt

  • de optie om bepaalde bedingen van toepassing te verklaren

Een aanzegging einde arbeidsovereenkomst stuur je aan je werknemer met een tijdelijk contract wanneer je zijn contract niet verlengt.

Als werkgever ben je verplicht je werknemer met een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of langer een maand voordat het contract afloopt te laten weten of je het dienstverband verlengt of beëindigt. Besluit je om het tijdelijke contract niet te verlengen, dan moet je hem dit met een brief aanzegging einde arbeidscontract tijdig laten weten. Doe je dit niet of niet op tijd, dan riskeer je een boete.

Houd bij het sturen van de aanzegbrief rekening met de aanzegtermijn. De aanzegtermijn is een maand. Breng je werknemer dus uiterlijk een maand voordat zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt op de hoogte van je voornemen tot beëindiging van het contract.

Als je de brief niet stuurt, dan moet je de werknemer een boete betalen van maximaal een maandsalaris. Stuur je de brief te laat, dan is de boete een evenredig deel van het salaris.

Je moet kunnen bewijzen dat je werknemer de mededeling (op tijd) ontvangen heeft. Een aangetekende brief is daarom de veiligste vorm voor de mededeling.

Het opzeggen van een tijdelijk contract doe je als je het contract tijdens de looptijd wilt beëindigen. Met de aanzegging of aanzegbrief licht je je werknemer in over een verlenging of beëindiging van het tijdelijke contract.

Een contract bepaalde tijd loopt automatisch af op de einddatum die is afgesproken. Je hoeft het contract dus niet op te zeggen en geen rekening te houden met een wettelijke opzegtermijn. Je moet wel rekening houden met de aanzegtermijn.

Tijdens de proeftijd mogen beide partijen zonder verdere toelichting de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. De aanzegtermijn geldt in dat geval niet. Het is wel verstandig de werknemer de opzegging in een brief te bevestigen. Zo sta je sterker in een eventuele procedure.

Als je je werknemer geen aanzegbrief stuurt en de werknemer blijft na de einddatum van het tijdelijke contract zijn werkzaamheden uitvoeren, dan loopt het contract automatisch door. De looptijd is weer hetzelfde maar met een maximale duur van een jaar.

Je kunt een tijdelijk contract alleen eerder beëindigen dan de afgesproken einddatum als je die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen. Je moet daarvoor een ontslagprocedure bij het UWV beginnen. Een aanzegbrief gebruik je alleen als een tijdelijke arbeidsovereenkomst op de afgesproken einddatum afloopt.

Je moet je werknemer meestal een transitievergoeding (ontslagvergoeding) betalen als hij 2 jaar of langer bij je in dienst is geweest.

Heeft je werknemer binnen 2 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten gehad of brengt een nieuw tijdelijk contract de looptijd van de gezamenlijke tijdelijke contracten boven 2 jaar? Dan kun je hem geen nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Je kunt hem alleen een vast contract geven. Als jij en je werknemer het dienstverband in zo’n situatie met een tijdelijk contract willen voortzetten, moet je het huidige tijdelijke contract beëindigen en 6 maanden wachten voordat je hem weer een nieuw tijdelijk contract kunt aanbieden. Ook in dat geval heb je een aanzegplicht.

Voor 1 juli 2015 golden andere regels voor het aantal tijdelijke contracten en de looptijd daarvan. Je kon 3 tijdelijke contracten afsluiten met een looptijd van in totaal 36 maanden voordat je een vast contract moest aanbieden. Loopt een tijdelijk contract dat voor 1 juli 2015 is begonnen nu af, dan moet je rekening houden met de nieuwe regels. Een nieuw tijdelijk contract mag de totale looptijd van 2 jaar niet overschrijden. Loopt een derde tijdelijk contract af, dan mag je je werknemer een contract voor onbepaalde tijd geven of je moet 6 maanden wachten om hem weer met een tijdelijk contract in dienst te nemen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

  • je werknemer een tijdelijk contract heeft dat voor 1 juli 2015 getekend is

Op deze brief aanzegging einde arbeidscontract is Nederlands recht van toepassing.