Mijn documenten Account instellingen
Uitloggen
Hulp Tarieven
Registreren Inloggen
Hulp Tarieven

GRATIS  Aanzegbrief tijdelijk contract opstellen

 • Snel en gemakkelijk op maat
 • Onderteken veilig online
 • Rechtsgeldig in Nederland
Stel je document op

Maak je eigen Aanzegbrief tijdelijk contract

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Loopt een tijdelijk arbeidscontract van een werknemer af, dan ben je verplicht om hem schriftelijk op tijd te laten weten of je het contract verlengt of niet. Voorkom een boete door uiterlijk een maand voor het einde van het contract je werknemer hierover te informeren. Je kunt nu snel en makkelijk je eigen op maat gemaakte aanzegging opstellen. Ben je op zoek naar een voorbeeld aanzegbrief, dan kun je dat ook hier bekijken.

Gebruik deze aanzegbrief tijdelijk contract:

 • om je werknemer te informeren over je voornemen om zijn tijdelijke arbeidscontract te beëindigen
 • om een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of meer te verlengen

In deze aanzegbrief tijdelijk contract staat:

 • je gegevens
 • de gegevens van je werknemer
 • de begin- en einddatum van het aflopende arbeidscontract
 • bij beëindiging: de datum waarop de eindafrekening plaatsvindt
 • bij beëindiging: de optie om bepaalde bedingen van toepassing te verklaren
 • bij verlenging: het type arbeidscontract dat aangeboden wordt
 • bij verlenging: de einddatum van het nieuwe contract (bij een tijdelijk contract)
 • bij verlenging: eventuele wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden

Een aanzegbrief tijdelijk contract stuur je aan je werknemer met een tijdelijk contract als je zijn contract wel of niet wilt verlengen. Je voldoet hiermee aan je aanzegplicht.

Als werkgever ben je verplicht je werknemer met een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of langer een maand voordat het contract afloopt te laten weten of je het dienstverband verlengt of beëindigt. Besluit je om het tijdelijke contract van je werknemer bijvoorbeeld niet te verlengen, dan moet je hem dit tijdig laten weten. Doe je dit niet of niet op tijd, dan riskeer je een boete.

Houd bij het sturen van de aanzegbrief rekening met de aanzegtermijn. De aanzegtermijn is 1 maand. Je moet je werknemer dus uiterlijk 1 maand voordat de tijdelijke arbeidsovereenkomst afloopt op de hoogte brengen van de verlenging of van je voornemen tot beëindiging van het contract.

Als je de aanzegbrief niet stuurt, dan moet je je werknemer een aanzegtermijn boete betalen van maximaal 1 maandsalaris. Stuur je de brief te laat, dan is de boete een evenredig deel van het salaris.

Je moet kunnen bewijzen dat je werknemer de mededeling (op tijd) ontvangen heeft. Een aangetekende brief is daarom de veiligste vorm voor de mededeling.

Het opzeggen van een tijdelijk contract doe je als je het contract tijdens de looptijd wilt beëindigen. Met de aanzegging of aanzegbrief licht je je werknemer in over een verlenging of beëindiging van het tijdelijke contract.

Een arbeidscontract bepaalde tijd loopt automatisch af op de einddatum die is afgesproken. Je hoeft het contract dus niet op te zeggen en geen rekening te houden met een wettelijke opzegtermijn. Je moet wel rekening houden met de aanzegtermijn.

Tijdens de proeftijd mogen beide partijen zonder verdere toelichting de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. De aanzegtermijn geldt in dat geval niet. Het is wel verstandig de werknemer de opzegging in een brief te bevestigen. Zo sta je sterker in een eventuele procedure.

Als je je werknemer geen aanzegbrief stuurt en hij blijft na de einddatum van het tijdelijke contract zijn werkzaamheden uitvoeren en je laat dit toe, dan loopt het contract automatisch door (stilzwijgende verlenging). De looptijd is weer hetzelfde maar met een maximale duur van een jaar.

Je kunt een tijdelijk contract alleen eerder beëindigen dan de afgesproken einddatum als je die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen. Je moet daarvoor een ontslagprocedure bij het UWV beginnen. Een aanzegbrief gebruik je alleen als een tijdelijke arbeidsovereenkomst op de afgesproken einddatum afloopt.

Je kunt je werknemer binnen 2 jaar maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten geven. Sluit je een vierde contract, dan is dat een contract voor onbepaalde tijd, zelfs als je een tijdelijk contract afspreekt. Wordt tijdens de looptijd van een tijdelijk contract de totale looptijd van 2 jaar overschreden, dan wordt dat laatste tijdelijke contract zelfs automatisch een contract voor onbepaalde tijd. In specifieke gevallen kan een cao hiervan afwijken.

Heeft je werknemer binnen 2 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten gehad of brengt een nieuw tijdelijk contract de looptijd van de gezamenlijke tijdelijke contracten boven 2 jaar? Dan kun je hem geen nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Je kunt hem alleen een vast contract geven. Als jij en je werknemer het dienstverband in zo’n situatie met een tijdelijk contract willen voortzetten, moet je het huidige tijdelijke contract beëindigen en 6 maanden wachten voordat je hem weer een nieuw tijdelijk contract kunt aanbieden. Ook in dat geval heb je een aanzegplicht.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je werknemer een tijdelijk contract heeft dat voor 1 juli 2015 getekend is

 • je gebruik wilt maken van de ruimere regels voor tijdelijke contracten in een geldende cao

Op deze aanzegbrief tijdelijk contract en aanzegbrief voorbeeld is Nederlands recht van toepassing.

Synoniemen Aanzegbrief tijdelijk contract

aanzegging verlenging arbeidscontract, aanzegging beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.