Gratis Aanmaning (zakelijk)

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Aanmaning (zakelijk)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Zorg ervoor dat je de juiste stappen neemt bij onbetaalde zakelijke facturen. Door een professionele aanmaning te gebruiken vergroot je de kans dat je factuur alsnog wordt betaald. Ook kondig je er eventuele juridische vervolgstappen mee aan. Stel gemakkelijk een aanmaning op en krijg waar je recht op hebt.

Gebruik deze zakelijke aanmaning:

 • als een bedrijf na een betalingsherinnering je factuur niet betaalt
 • om op een formele wijze je openstaande facturen te incasseren

In deze zakelijke aanmaning staat onder meer:

 • de mededeling dat je factuur niet op tijd is betaald
 • de datum waarop je factuur betaald had moeten zijn
 • de datum waarop je factuur alsnog betaald moet worden
 • de aankondiging dat je handelsrente en incassokosten in rekening gaat brengen
 • de mededeling dat je verdere stappen neemt als je klant niet betaalt

Een zakelijke aanmaning is een formele brief waarin je je zakelijke klant een laatste mogelijkheid geeft om je factuur te betalen voordat je juridische stappen neemt. Daarnaast informeer je de klant over de gevolgen als hij niet op tijd betaalt.

Je hebt een aanmaning nodig als je zakelijke klant je factuur ook na een betalingsherinnering niet betaalt. Een aanmaning is onlosmakelijk verbonden met een goed debiteurenbeheer. De zakelijke aanmaning verschilt van de aanmaning voor consumenten doordat je bij een zakelijke klant direct na het verstrijken van de betalingstermijn handelsrente en incassokosten in rekening mag brengen en een kortere betalingstermijn mag hanteren.

Je kunt een aanmaning versturen nadat je een betalingsherinnering hebt gestuurd en de daarin genoemde termijn is verstreken. Wacht niet te lang met het versturen van de aanmaning, zodat de klant weet dat je een strikt debiteurenbeleid hanteert. Je kunt ook direct na het verlopen van de betaaltermijn een aanmaning sturen. Als de relatie met je klant verder goed is, is dit echter niet aan te raden. Misschien is je klant de factuur gewoon vergeten. Je klant bellen na de factuur en voordat je een betalingsherinnering of aanmaning verstuurt, is vaak voldoende om de factuur betaald te krijgen.

Bij zakelijke klanten mag je na het verstrijken van de betalingstermijn voor de factuur handelsrente en incassokosten in rekening brengen. Zoals gezegd is het de vraag of dat goed is voor de relatie met je klant. Breng je de kosten niet direct in rekening? Kondig dan wel aan dat je hiertoe overgaat als de klant je factuur niet alsnog betaalt.

Als je met je klant geen andere afspraken hebt gemaakt over de hoogte van de rente (bijvoorbeeld in algemene voorwaarden), breng je wettelijke handelsrente in rekening.

Als je klant ook na de aanmaning weigert te betalen, kun je de incasso van de factuur uit handen geven aan een incasso advocaat of incassobureau. Deze zal de factuur vervolgens voor je proberen te innen, inclusief incassokosten en handelsrente.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je verplichtingen hebt richting de klant en je die niet wilt nakomen totdat je factuur is betaald
 • je hulp nodig hebt bij het berekenen van de wettelijke rente en incassokosten
 • je advies wilt over een incassoprocedure

Op deze zakelijke aanmaning is Nederlands recht van toepassing.