Gratis Aanmaning (14 dagen brief)

 • Stel je document op
 • Bewaar, print & deel
 • Onderteken & maak het rechtsgeldig
Stel je document op

Overzicht van de Aanmaning (14 dagen brief)

Betrouwbaar door samenwerking met Sdu
De uitgever van Nederlandse wetboeken

Zorg ervoor dat je de juiste stappen neemt als een consument je factuur niet betaalt. Door een professionele aanmaning (14-dagen brief) te gebruiken vergroot je de kans dat je factuur alsnog wordt betaald. Stel gemakkelijk een aanmaning op en krijg waar je recht op hebt.

Gebruik deze aanmaning:

 • als een consument na een eventuele betalingsherinnering je factuur niet betaalt
 • om op een formele wijze je openstaande facturen te incasseren

In deze aanmaning staat onder meer:

 • de mededeling dat een factuur niet op tijd is betaald
 • de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn
 • de datum waarop de factuur alsnog betaald moet worden
 • de aankondiging dat je rente en incassokosten in rekening gaat brengen
 • de mededeling dat je verdere stappen neemt als je klant niet betaalt

Een aanmaning is een formele brief waarin je een consument een laatste mogelijkheid geeft om je factuur te betalen voordat je juridische stappen neemt. Daarnaast informeer je de consument over de gevolgen als hij niet op tijd betaalt.

Je hebt een aanmaning nodig als de consument je factuur ook na een betalingsherinnering niet betaalt. Een aanmaning is onlosmakelijk verbonden met een goed debiteurenbeheer.

Je kunt een aanmaning versturen nadat je een betalingsherinnering hebt gestuurd en de daarin genoemde termijn is verstreken. Wacht niet te lang met het versturen van de aanmaning, zodat de consument weet dat je een strikt debiteurenbeleid hanteert. Je kunt een aanmaning ook direct versturen nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken.

Je bent verplicht om een consument 14 dagen de gelegenheid te geven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Deze wettelijke betalingstermijn begint te lopen op de dag nadat de aanmaning door hem is ontvangen. Wettelijke rente en incassokosten breng je pas in rekening nadat de betalingstermijn is verstreken.

Als je met de consument geen andere afspraken hebt gemaakt over de hoogte van de rente, breng je de wettelijke rente in rekening.

Hoeveel incassokosten je in rekening mag brengen, hangt af van het oorspronkelijke factuurbedrag. Je berekent het bedrag als volgt:

 • 15% van de eerste € 2.500 van de hoofdsom
 • 10% van de volgende € 2.500 van de hoofdsom
 • 5% van de volgende € 5.000 van de hoofdsom
 • 1% van de volgende € 190.000 van de hoofdsom
 • 0,5% van de rest van de hoofdsom

Je moet minimaal € 40 en mag maximaal € 6.775 aan incassokosten in rekening brengen.

Vraag een Advocaat om hulp als:

 • je verplichtingen hebt naar de consument en je die niet wilt nakomen totdat je factuur is betaald
 • je hulp nodig hebt bij het berekenen van de wettelijke rente en incassokosten
 • je advies wilt over een incassoprocedure

Op deze aanmaning (14 dagen brief) is Nederlands recht van toepassing.