Deel dit artikel


Submit
zzp min

Wettelijk minimumtarief ZZP’er: 16 euro per uur

Vanaf 2021 moet je als ZZP’er minimaal 16 euro per uur vragen voor je werkzaamheden. Je mag dat echter nu al toepassen.

Armoede onder ZZP’ers
Twee jaar geleden had 8,6% van de ZZP-huishoudens een inkomen onder het bestaansminimum. Voor werknemers is dit 1,6%. Een van de redenen is dat sommige van de circa anderhalf miljoen ZZP’ers in Nederland vanwege hevige concurrentie te lage tarieven hanteren. Daar komt nog bij dat veel ZZP’ers niet altijd in de gaten hebben dat ze van hun inkomen ook nog een deel aan de Belastingdienst moeten afdragen. Ook premies voor pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden soms vergeten, waardoor de kosten blijven oplopen. Om ZZP’ers daarom te beschermen tegen armoede als ze zich te goedkoop laten inhuren, geldt er vanaf 1 januari 2121 een minimumtarief voor ZZP’ers.

Wat houdt het minimumtarief precies in?
Op dit moment is het volgende bekend over dit minimumtarief:

  • de hoogte per uur is 16 euro
  • dit tarief geldt voor elk uur dat je besteedt aan je opdracht
  • dit tarief geldt voor elke ZZP’er
  • dit type geldt voor elk type dienstverlening
  • dit tarief geldt voor elk type klant
  • dit tarief geldt ongeacht de duur van je opdracht
  • dit tarief is exclusief directe kosten die je als ZZP’er maakt, zoals materiaalkosten

Let op: bij de vaststelling van het minimumtarief is ermee rekening gehouden dat je gemiddeld eenderde van je tijd moet besteden aan bijkomende zaken zoals debiteurenbeheer. Directe kosten zoals materiaal komen wel bovenop dit minimumtarief.

Collectieve afspraken ZZP’ers
Je hoeft geen 2 jaar te wachten om gebruik te maken van de nieuwe regeling. Nu al kun je collectieve afspraken om dit minimumtarief te realiseren. Normaal gesproken mag je namelijk geen kartelafspraken maken, zoals prijsafspraken tussen ZZP’ers onderling of met opdrachtgevers. Het normale kartelverbod geldt in dit geval echter niet, dus je zal hiervoor geen boete krijgen.

Wat mag je nu al doen?
In de volgende concrete situaties mag je al afspraken maken over het minimumtarief:

  • als je zij aan zij werkt met werknemers en in de dagelijkse gang van zaken niet van hen te onderscheiden bent, omdat je voor dat werk geen onderneming bent in de zin van de Mededingingswet
  • als je met andere ZZP’ers onderling afspreekt het minimumtarief te hanteren
  • als je met je opdrachtgever(s) afspreekt dat een hoger minimumtarief nodig is om op een bestaansminimum te komen

Kritiek op minimumtarief
Kritiek op het minimumtarief is er ook. Zo zijn veel ZZP’ers bang dat wanneer het minimumtarief 16 euro wordt, dit tarief dan voor veel opdrachtgevers ook gelijk het maximum wordt. Ook wordt de link gelegd met de vaak dure arbeidsongeschiktheidsverzekering die het kabinet verplicht wil gaan stellen voor ZZP’ers omdat velen van hen onverzekerd zijn.

Gerelateerde artikelen