Deel dit artikel


Submit
winnaars regeerakkoord

Kleine ondernemingen winnaars regeerakkoord

Kleine ondernemers winnen bij regeerakkoord 2017

Wie zijn de echte winnaars van het regeerakkoord? Niet de werkende middengroep, zoals de coalitiepartijen roepen, maar de kleine ondernemers.

Koopkracht Jan Modaal niet echt vooruit

De inkomstenbelasting die nu nog uit 3 tarieven bestaat, gaat naar 2 belastingschijven. Voor Jan Modaal, die € 36.500 bruto per jaar verdient, levert dat een netto belastingverlaging van € 538 per jaar op. Dat klinkt goed, maar waarschijnlijk gaat daar meteen de helft van af, want het lage btw-tarief voor  levensmiddelen gaat van 6% naar 9%. De kosten van de dagelijkse boodschappen stijgen dus met 3%. Bovendien, omdat de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering hetzelfde blijft, gaan de zorgpremies omhoog. Al zal het CPB nog de  precieze gevolgen moeten doorrekenen, is wel al duidelijk dat de werkende middengroep niet als winnaar uit de bus komt van het regeerakkoord.

Verlaging vennootschapsbelasting

Nee, de echte winnaars lijken de kleine ondernemers. Voor ondernemers in het algemeen en MKB in het bijzonder worden een aantal aantrekkelijke maatregelen getroffen. De vennootschapsbelasting gaat de komende jaren voor alle ondernemers stapsgewijs 4% omlaag. Voor kleine ondernemers (met een winst tot € 200.000 per jaar), voor wie het percentage vennootschapsbelasting sowieso al lager ligt dan voor grotere ondernemers, betekent dat een belastingbesparing van 20%. Voor elke € 10.000 winst, ga je € 400 minder belasting betalen.

Meer flexibiliteit bij tijdelijke contracten en proeftijd

Ondernemers zitten straks ook minder snel aan hun arbeidskrachten vast. Dat bespaart indirect ook kosten. Zo mag je weer 3 jaar lang een werknemer tijdelijk aannemen. Nu is dat nog 2 jaar. Daarnaast wordt de proeftijd verlengd. De proeftijd gaat van 2 naar 3 maanden voor een tijdelijk contract van langer dan 2 jaar en zelfs naar 5 maanden bij een contract voor onbepaalde tijd. Zo loop je minder risico om aan een kracht vast te zitten waarvoor je onvoldoende werk hebt of die je niet voldoende vindt functioneren.

Compensatie transitievergoeding

De ontslagvergoedingen zijn in de afgelopen jaren enorm gedaald, wat voor werkgevers alleen maar positief is geweest. Voor kleine ondernemers is zelfs deze lagere transitievergoeding vaak lastig op te brengen. Daarover hebben zij de afgelopen jaren veel geklaagd en daar wordt nu naar geluisterd. Hoewel de vergoeding omhoog gaat, stelt de nieuwe regering voor om kleine ondernemers die tot 25 werknemers in dienst hebben, hiervoor te gaan compenseren.

Loondoorbetaling bij ziekte ingekort

De echte winst zit erin dat het risico op doorbetaling van zieke werknemers voor kleine ondernemers wordt ingeperkt. Kleine ondernemers (tot 25 werknemers) hoeven straks niet meer 2 jaar lang een zieke werknemer door te betalen. Dit wordt verkort tot 1 jaar. Na het eerste ziektejaar krijgt de zieke werknemer zijn salaris via het UWV betaald. Wel gaan kleine ondernemers een verplichte lastendekkende premie betalen. Hoeveel dat gaat kosten is nog de vraag. Desondanks ziet het financiële klimaat voor het MKB er goed uit.

Gerelateerde artikelen