Deel dit artikel


Submit
passende arbeid

Passende arbeid, hoever moet je gaan?

Passende arbeid, hoever moet je gaan

Een langdurig zieke werknemer moet indien mogelijk weer kunnen gaan werken. Blijft hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan moet je als werkgever passende arbeid voor hem zoeken. Doe je dat onvoldoende, dan kan het UWV bepalen dat je na 2 jaar ziekte zijn loon moet doorbetalen. Hoever moet je gaan in het aanbieden van passende arbeid? Een recente uitspraak laat zien dat je niet zover hoeft te gaan als voorheen de bedoeling was.

Wat mag je van je werknemer verwachten?

Jij mag van je werknemer verwachten dat hij zijn best doet om zo snel mogelijk beter te worden. Dat betekent dat hij de adviezen van de arbo arts moet opvolgen en passende arbeid moet accepteren. Voordat je passend werk kunt aanbieden, moet je weten wat zijn beperkingen en mogelijkheden zijn. Dat mag jij niet beoordelen, maar dat bepaalt de arbo arts, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Vraag een van hen daarom wat je van je werknemer in de loop van zijn reïntegratie mag verwachten.  

Wat is passende arbeid?

Wat als passende arbeid wordt gezien, is niet alleen afhankelijk van wat de werknemer nog kan, maar ook van wat je van hem mag verwachten gezien bijvoorbeeld zijn arbeidsverleden, opleiding en loon. Dat betekent dat je eerst moet kijken of het voldoende is om de werktijden of de werkplek aan te passen. Is dat geen optie, dan kijk je naar de eigen werkzaamheden die de werknemer nog wel kan uitoefenen. Zijn die er niet, dan moet je proberen een andere functie te vinden die je werknemer wel aankan. Dat kan betekenen dat je moet schuiven met de werkzaamheden die collega’s normaal uitvoeren. Ten slotte kan het UWV je zelfs verplichten te zoeken naar werk bij een ander bedrijf. Kortom, de plicht om passende arbeid te zoeken reikt ver. Daar lijkt voorzichtig verandering in te komen.

Recente uitspraak beperkt plicht vinden passende arbeid

Recentelijk oordeelde de rechter over een installateur die alleen nog licht werk kon doen. Moest de werkgever dat werk bij zijn collega’s wegnemen en aan de zieke werknemer geven? De werknemer vond van wel, de rechter van niet. Een opmerkelijke uitspraak in het voordeel van de werkgever.

Monteur met artrose

In deze zaak is de werkgever een installatiebedrijf dat onder andere CV-ketels en zonnepanelen installeert. De werknemer is een monteur die daar al sinds 1975 werkt. Totdat hij uitviel vanwege artrose werkte hij 32 uur per week. De arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de monteur niet meer dan 10 kilo mag dragen. Dat betekent dat hij geen zonnepanelen meer kan installeren, maar wel nog de lichtere CV-ketels. Daarvoor wordt hij nu voor 16 uur per week ingezet. Omdat inmiddels 2 jaar zijn verstreken, vraagt de monteur een WIA-uitkering aan. Het UWV wijst zijn aanvraag af omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Daarop wil hij dat het bedrijf zijn volledige salaris doorbetaalt omdat de werkgever geen voldoende passende arbeid heeft aangeboden. Het installatiebedrijf zegt dat er onvoldoende werk is voor de monteur.  

Het standpunt van de werknemer

De monteur is het niet eens met zijn werkgever. Hij zegt dat er wel voldoende werk is, omdat de andere monteurs ook CV’s installeren. Bovendien is hij de oudste werknemer. Uiteindelijk heeft hij beperkingen, de meeste collega’s niet. De andere collega’s moeten daarom maar meer zonnepanelen installeren en zich minder bezighouden met CV-installaties.

Het standpunt van de werkgever

De werkgever geeft aan dat hij afhankelijk is van opdrachten van klanten en geen 32 uur per week passend werk kan garanderen, wel 16 uur.

De uitspraak van de rechter over passende arbeid

De rechter lijkt in deze zaak zelfs verder te gaan dan de argumenten die het installatiebedrijf heeft aangevoerd. Hij zegt dat van een werkgever niet kan worden verwacht dat hij functies van het overige personeel aanpast. Hij hoeft de werkzaamheden die de collega’s naar tevredenheid verrichten niet bij hen weg te halen. De beperking van 1 werknemer kan dus niet ten koste gaan van de werkzaamheden van anderen. Dat betekent dat het installatiebedrijf geen extra werk voor de monteur hoeft te zoeken en slechts 16 uur loon per week hoeft te betalen.

Waarom is deze uitspraak van belang?

Deze uitspraak is van belang omdat je tot nu toe als werkgever wel moest schuiven met de werkzaamheden van werknemers om passende arbeid aan te bieden. Deze rechter vindt juist dat je dat niet hoeft te doen. Goed om te weten als je een zieke werknemer hebt en bezig bent met zijn rentegratie.

 

Rechtbank Noord-Nederland 31 oktober 2017 ECLI nummer ECLI:NL:RBNNE:2017:4086

  

Gerelateerde artikelen