Deel dit artikel


Submit
Minder werken, zo regel je dat

Minder werken, zo regel je dat!

Je wilt graag minder werken, maar hoe regel je dat met je werkgever? Lees hier onze juridische en praktische tips voor minder uren werk en meer vrije tijd.

Wil je meer vrije tijd maar niet meteen op zoek naar een andere baan? Dan kun je je werkgever vragen om minder uren te werken. Hij mag alleen in bijzondere gevallen weigeren.

Is minder werken een recht?

Het antwoord op deze vraag is: ja en nee. Je hebt in de meeste gevallen het recht om minder uren te vragen en je werkgever heeft het recht om in bijzondere gevallen te weigeren. We leggen het graag even uit.

Vragen om minder uren, hoe doe je dat?

Vragen om minder uren is vrij eenvoudig. Je hoeft alleen maar een schriftelijk verzoek in te dienen. Daarop moet je werkgever binnen een maand reageren. Doet hij dat niet, dan is de vermindering van uren vanaf 2 maanden na je verzoek een feit. Is je leidinggevende van plan om je verzoek te weigeren, dan moet eerst hij met jou overleggen voordat hij eventueel mag weigeren. Is je verzoek gebaseerd op onvoorziene omstandigheden, dan moet je werkgever al binnen 5 dagen reageren.

Waar moet je op letten als je een verzoek aanpassing arbeidsduur doet?

Dit zijn de zaken waar je op moet letten:

  • Je moet minstens 4 maanden in dienst zijn bij het bedrijf, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden.
  • Een eventueel vorig verzoek om aanpassing van je arbeidsduur dateert van langer dan een jaar geleden, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden.
  • Je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • Je werkgever mag je verzoek weigeren als hij ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ kan aantonen. Check van tevoren je cao of bedrijfsreglement, zodat je weet wat daar onder valt. Zo kun je alvast inschatten of er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen en je verzoek beter motiveren.
  • Pakt de uitleg van de term ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ in het bedrijfsreglement negatief voor je uit, vraag dan aan de ondernemingsraad of die met de betreffende bepalingen heeft ingestemd. Zo niet, dan kan je leidinggevende zich er niet zomaar op beroepen.
  • Vraag bij collega’s die al eerder zo’n verzoek hebben gedaan na wat wel en niet mocht.  Dan weet je beter wat jouw kansen zijn en hoe je je verzoek moet inkleden.

Wat als je werkgever je verzoek weigert?

Als hij je verzoek weigert kun je (zelf) naar de rechter stappen. Bedenk alleen goed of je daar een kans maakt en zo ja of je dat ook wilt. Een rechtzaak kan de sfeer op je werk behoorlijk verpesten. Als je lid bent van een vakbond, kun je ook vragen of zij namens jou kunnen optreden of bemiddelen.

Zijn er nog andere mogelijkheden om (tijdelijk) minder te werken?

Voor speciale gevallen heeft de wet tijdelijke verlofregelingen in het leven geroepen.

  • Zwangerschapsverlof, voorafgaande aan en na de bevalling;
  • Ouderschapsverlof, voor ouders met kinderen onder de 8;
  • Adoptie of pleegzorgverlof; zodat ouders en kind aan elkaar kunnen leren wennen;
  • Kortdurend zorgverlof (max. 2 weken per jaar) en langdurend zorgverlof (max. 6 weken per jaar).

Daarnaast bieden arbeidsvoorwaardenreglementen en cao’s ook vaak extra verlofmogelijkheden. Kijk onder onderwerpen als: uitbreiding wettelijk zorgverlof en ouderschapsverlof, studieverlof of het bijkopen van vrije dagen. Je kunt het natuurlijk ook altijd gewoon vragen. Soms zijn er best geschikte leidinggevenden die je tijdelijk minder willen laten werken.

Alternatieven voor minder werken

Ten slotte kun je ook vragen of je meer thuis of meer uren op een dag mag werken, waardoor je minder dagen per week naar je werk hoeft. Je werkt dan niet minder uren, maar het kan wel helpen om de situatie voor jou prettiger te maken. Ook die verzoeken moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als een verzoek om minder uren te werken. Doe er dus je voordeel mee.

De financiële gevolgen: is minder werken voordeliger?

Minder uren werken betekent natuurlijk minder salaris. Maar je netto salaris hoeft er niet net zoveel op achteruit te gaan. Soms val je namelijk terug in een lagere belastingschaal, waardoor je er per uur juist op vooruit gaat. Dat kan minder werken voordeliger maken. Succes ermee! Waar wacht je nog op?

 

Gerelateerde artikelen