Deel dit artikel


Submit
bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval, wanneer ben je aansprakelijk?

Bedrijfsongeval, wanneer ben je aansprakelijk

Hoever reikt jouw aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval van je werknemer? Als hoofdregel geldt dat je als werkgever aansprakelijk bent, tenzij je kunt bewijzen dat je voldoende je best hebt gedaan om ongelukken te voorkomen of tenzij je werknemer zich extreem onverantwoordelijk heeft gedragen. Maar hoe dat in de praktijk uitpakt, daarover bestaan nog veel misverstanden.

Misverstand 1: een aansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s

Het is verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als de schade hoger is dan wat je verzekering uitkeert, kan de rechter je verplichten het verschil te betalen. Je verzekering moet voldoende dekking geven tegen bekende risico’s of je moet aantonen dat je gezien je financiële situatie geen duurdere verzekering hoefde af te sluiten. Alleen in die gevallen hoef je het verschil niet zelf te betalen.

Misverstand 2: geen aansprakelijkheid voor verkeersongevallen bij woon-werkverkeer

Als werkgever kun je aansprakelijk zijn voor de gevolgen van verkeersongevallen tijdens werktijd. Hoewel woon-werkverkeer niet onder werktijd valt, zijn er uitzonderingen. Moet je werknemer voor zijn werk naar een locatie verder weg of vraag je hem ‘s ochtends collega’s op te halen, ziet de rechter dat als werktijd en kun je aansprakelijk zijn voor de schade.

Misverstand 3: geen werkgeversaansprakelijkheid na werktijd  

Je bent toch niet aansprakelijk voor ongevallen na werktijd, bijvoorbeeld als collega’s gaan borrelen? De rechter denkt daar soms anders over. Is het sociaal wenselijk binnen jouw bedrijf dat werknemers aan een dergelijke activiteit meedoen, kan hij jou aansprakelijk stellen.

Misverstand 4: veiligheid op de werkvloer ziet alleen maar op veiligheidsrisico’s

Veiligheid ziet ook op bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s. Zo brengt bijvoorbeeld werken achter een bureau brengt eigen gezondheidsrisico’s met zich mee zoals oog-klachten, RSI of rugklachten. Zorg dus altijd voor een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) en voor de juiste arbeidsomstandigheden.

Misverstand 5: de werknemer moet bewijzen dat gezondheidsklachten door het werk komen

Bij een bedrijfsongeval is het normaal gesproken duidelijk dat de schade op het werk is ontstaan. Bij gezondheidsklachten is het soms onduidelijk. Hoe weet je nu of die hernia door het tillen van een bureau kwam of tijdens de verhuizing van je werknemer in privétijd? Toch hoeft de werknemer niet te bewijzen dat de hernia op het werk is ontstaan. Als je niet aansprakelijk wilt zijn, moet jij aantonen dat jou niets te verwijten valt.

Misverstand 6: geen aansprakelijkheid voor eigen fouten van werknemers

Dat had je gehoopt, maar het is niet waar. Als je werknemer zijn bouwhelm niet op had tijdens een bedrijfsongeval, is dat niet zijn schuld volgens de rechter. Jij hebt dan niet voldoende toegezien op de veiligheid van je werknemer en kunt aansprakelijk zijn voor de schade. Leg werknemers daarom het belang van veiligheid uit, herhaal veiligheidsinstructies regelmatig en zet er sancties op als je werknemers de voorschriften niet nakomen.   

Misverstand 7: huis-tuin-en-keukenongelukken zijn voor mijn rekening

Je werknemer glijdt bijvoorbeeld uit over een plas water bij het koffieapparaat of struikelt over een traptrede. Daar ben je vast verantwoordelijk voor, zul je misschien denken. Dat hoeft gelukkig niet. Er bestaat er ook nog zoiets als domme pech. Daartegen hoef je geen speciale maatregelen te treffen, zodat je daarvoor in principe niet verantwoordelijk bent.

Misverstand 8: bij het uitlenen van personeel is de inlener verantwoordelijk

De inlener is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, maar in de overeenkomst met de inlener kan staan dat jij (mede)verantwoordelijk blijft. Let daarom goed op wat je hierover afspreekt.

 

Gerelateerde artikelen