Deel dit artikel


Submit
ontslag

5 Valkuilen bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Een onterecht ontslag op staande voet kan voor jou als werkgever zeer vervelende gevolgen hebben. Voor je het weet, moet je een hoge schadevergoeding betalen of dwingt de rechter je een gewezen werknemer weer terug te nemen. Hoe voorkom je een dergelijke situatie?

Als werkgever kun je niet zomaar een werknemer op staande voet ontslaan. Het gevolg van een dergelijk ontslag is dat hij niet alleen direct zijn baan verliest, maar doorgaans ook zijn recht op een WW-uitkering. Gezien de ernst van deze gevolgen gelden er strikte regels. Houd je je daar niet aan, dan is de kans groot dat de werknemer het ontslag aanvecht bij de rechter. Stelt de rechter hem in het gelijk, dan kan de rechter bepalen dat je het loon vanaf de ontslagdatum alsnog moet uitkeren, een (hoge) schadevergoeding moet betalen of je de werknemer terug in dienst moet nemen. Hieronder volgen enkele valkuilen waar andere werkgevers ingetrapt zijn, met alle gevolgen van dien.

1. Dringende reden ontbreekt

Een dringende reden mag bij ontslag op staande voet niet ontbreken. Een dringende reden is kort gezegd een reden waardoor van jou niet meer verwacht kan worden dat je de werknemer nog langer in dienst houdt. De werknemer heeft jou bijvoorbeeld bedreigd. Sommige werkgevers gaan er echter vanuit dat een situatie waarin een werknemer ongewenst gedrag vertoont al snel ontslag op staande voet rechtvaardigt. Aangezien dit lang niet altijd het geval is, doe je er goed aan behoedzaam met deze ontslagvorm om te gaan.

2. Werkgever wacht te lang met ontslag

Er mag niet teveel tijd zitten tussen de situatie waarvoor ontslag wordt gegeven en de mededeling dat de werknemer ontslagen is. Soms is er wat tijd nodig om de omstandigheden van de verweten gedraging te onderzoeken, zoals bij fraude. Wacht je echter te lang om de werknemer op staande voet te ontslaan nadat je van de gedraging kennis hebt genomen, dan is de kans groot dat de rechter het ontslag onterecht acht.

3. Ontslagreden wordt niet of te laat gegeven

Als je tijdig de werknemer ontslaat nadat de dringende reden zich voordeed, dan ben je er nog niet. Veel werkgevers vergeten namelijk de werknemer duidelijk te maken waarom hij precies is ontslagen of doen dit te laat. Ook wordt soms de ontslagreden alleen mondeling medegedeeld, waardoor dit later moeilijk of niet meer te bewijzen is. In al deze gevallen kan dit ertoe leiden dat de rechter een streep zet door het ontslag. Voorkom dit door altijd tijdig een schriftelijke bevestiging van het ontslag en de reden te sturen.

4. Werkgever vult ontslagreden later aan

De dringende reden om de werknemer op staande voet te ontslaan, moet op zichzelf stevig genoeg zijn om het ontslag voor een rechter stand te laten houden. Sommige werkgevers laten zich echter verleiden om de ontslagreden aan te vullen met allerlei andere voor hen relevante feiten. Dit is echter niet toegestaan en kan er toe leiden dat de rechter in je nadeel beslist.

5. Werkgever is niet zorgvuldig genoeg

Zelfs als je aan alle voorgaande eisen hebt voldaan, bestaat er nog steeds een kans dat het ontslag voor een rechter geen stand houdt. Je dient namelijk zeer zorgvuldig te werk te gaan. Zo dien je de werknemer de mogelijkheid te geven zijn kant van het verhaal te vertellen, omdat er wellicht een rechtvaardiging voor zijn gedrag was. Ook oordeelt de rechter vaak dat een andere maatregel, gezien alle omstandigheden, gepaster was geweest. Zo weegt het ontslag van een 55-jarige werknemer die 15 jaar in dienst is en altijd goed heeft gefunctioneerd zwaarder dan dat van een 30-jarige nieuwkomer. Laat je dus goed informeren door een advocaat voordat je een werknemer per direct op straat zet.

Gerelateerde artikelen